Ma már nem így hívják, de eredményeik, hitvallásuk, szellemiségük mind a régi névhez kapcsolódik. Megható ünnepségen emlékeztek a kezdetekre, a névadásra és a régi kollégákra. Rácz Eleonóra igazgató írása.

Rácz Eleonóra igazgató

Intézményünk, a volt Móra Ferenc Általános Iskola (jelenleg a Kiskunfélegyházi Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kiskunmajsai Általános Iskolája és EGYMI) 2012. októbert 26- án kettős évfordulót ünnepelt, hisz 30 éve vált önálló intézménnyé, és 20 éve vette fel a Móra Ferenc nevet.

A fenntartó részéről Minda Imre László a Bács- Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője sajnos elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni ünnepségünkön, de nevében Bodnár Tibor intézményi referensünk mondta el megnyitó beszédét, és méltatta a gyógypedagógia fontosságát.

Az ünnepségen visszaemlékezett a kezdeti évekre, az intézmény alapításának időszakára, a névadás körülményeire, fontosságára első igazgatónk Dósai Imréné, aki kedves, meghitt beszédében foglalta össze a régi időszakot.

Dósai Imréné, az intézmény első igazgatója

Megtisztelték ünnepségünket intézményünk korábbi igazgatói, Ruskó Sándor és Szemkeő Péter is.

Az ünnepséget tanulóink versekkel színesítették, és kedves produkciókkal mutatkoztak be, szórakoztatva a megjelenteket. Felkérésünkre verssel készült Kolompár Ferenc régi tanítványunk, aki 2002- ben megnyerte a Felfénylő szavak országos szavalóversenyt. Részt vettek az ünnepségen a kiskunfélegyházi iskola pedagógusai és tanulói is, akik meglepetés produkcióval léptek fel.

Nagy örömünkre szolgált, hogy meghívásunkra eljöttek intézményünk korábbi dolgozói, akikkel közösen munkálkodtunk a gyógypedagógia ügyének előre mozdításában. Meghívást kaptak, és nagy számban elfogadták meghívásunkat a körzetünkben működő, intézményünkkel kapcsolatban álló, és a megyei társintézmények képviselői, civil szervezetek munkatársai, akik osztoztak ünnepünkben.

Az igazgatók, a fenntartó képviselői és a meghívott vendégek

Az összefogásnak és önzetlen segítségnek köszönhetően állófogadásra is meghívhattuk vendégeinket, és kollégáimat, akik oroszlánrészt vállaltak az évforduló méltó és színvonalas megszervezésében, lebonyolításában.

 Szeretném kifejezni hálám azoknak a vállalkozóknak és szervezeteknek, akik akár készpénzzel, akár anyaggal, vagy egyéb hozzájárulásukkal segítségünkre voltak. Így köszönetem fejezem ki Bencsik Mihályné papír- írószer kereskedőnek, Erdélyi Zoltán hentesáru üzletének, a Majsa Patika gyógyszertárnak, Némethné Fülöp Viktória korábbi kollégának, Péli Attila informatikai üzletének, a Roma Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzatnak, Török Ferenc vállalkozónak és Tőzsér Róbert kereskedőnek.

Emellett köszönetem fejezem ki iskolánk pedagógusainak és minden dolgozójának, akik időt, fáradtságot, költséget nem kímélve készültek, és készítették fel tanulóinkat a méltó ünneplésre, a kiállítások és prospektusok elkészítésére és a megjelentek vendégül látására.  Köszönet és dicséret illeti tanulóinkat is, akik nagy igyekezettel készültek, szerepeltek, és példamutatóan viselkedtek.

Kedves kiállítással emlékeztek az évfordulón, ahol a kezdeti napoktól máig nyomon követhető a kiállított fotókon az iskola élete. A képen látható gyerekek a fellépésükre várakozva mesélték el, milyen tantárgyakat szeretnek a legjobban: olvasást, írást, matematikát, rajzot

Hitvallásunk, eredményeink

A névválasztás rendkívül találó volt, hisz ebben az intézményben többnyire szegény sorsú, periférián élő családok gyermekei tanulnak. Móra Ferenc műveit olvasva számtalan szívhez szóló történet elevenedik meg előttünk, melyek a szeretetre, az egymásra való odafigyelésre hívják fel figyelmünket. Így ezeknek a történeteknek mindig lesz aktualitása számunkra. Legtöbb mondanivalót a Kincskereső kisködmön története jelentette (ezért választottuk jelképünkké a kisködmönt), mert mindannyiunk lelkében állandó harcban áll a kísértés és a Tündér, de e harcban mindig a jónak kell győzedelmeskednie.

Ezen az úton haladva próbáljuk tanítványaink lelkét és személyiségét formálni, és mindenképpen a szépre és jóra, az értékek megbecsülésére nevelni. Ezért az oktatáson kívül nagy hangsúlyt fordítunk a nevelésre. Mottónkat is ennek jegyében választottuk:

Nem lehet mindent megtenni, amit kell, de mindent meg kell tenni, amit lehet!

A befektetett munka meghozza gyümölcsét, hisz tanulóink évek óta sikeresen szerepelnek a megyei, regionális és országos versenyeken, fesztiválokon.

Az elmúlt a tanévben Kolompár Renáta 6. osztályos tanulónk megnyerte az iskolai szintű, majd a regionális szavalóversenyt, így Ő képviselte iskolánkat, megyénket az országos kiírású „Felfénylő Szavak” szavalóversenyen, ahol Veres Péter: Én nem mehetek el innen című versével az országos versenyen 3. helyezést ért el. Ugyanezzel a művel részt vett a városi pedagógus napon. A jól megválasztott és gyönyörűen előadott versét a Jubileumi ünnepségen is elmondta, mellyel nagy elismerést vívott ki. Felkészítője Dömötör Zsuzsanna, nagy energiával és szakértelemmel készítette fel a versenyekre.

Évek óta hasonló sikereket érünk el a sportban, különösen a futballban és a pingpongban tehetségesek tanulóink. Ebben az évben is, mint korábbiakban gyakran, iskolánk csapata bizonyult Bács- Kiskun megye legjobb csapatának, aranyéremmel térhettek haza az őszi fordulóról. Asztaliteniszben is a megye legjobbjaiként jutottak az országos versenyre. Dósai Attila nagy elhivatottsággal és lelkesedéssel készíti fel a sportversenyekre tanulóinkat.

Az évek során szép parkká fejlesztették az iskola udvarát

Eredményes munkánk folytatásához szükséges a jó együttműködés intézményen belül és kívül, ezért mottónkat idézve:

mindent meg kell tenni, amit lehet!

Rácz Eleonóra igazgató

No Comment

Minden vélemény számít!

Previous post

Pornográf felvételek: vádat emeltek egy tázlári férfi ellen

Next post

Kihalóban a puszta: már csak alig néhányan vannak