Szent István ünnepén immár tizenhatodik alkalommal hívta a kiskunmajsaiakat közös ünneplésre a Majsa Alapítvány. A vasárnapi szentmisét követő megemlékezésre a hagyományoknak megfelelően, a Szigeti László által faragott Hétvezér szobornál került sor a főtéri parkban. Az egybegyűlteket Dósai Imre, a Majsa Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte, aki örömmel szólt arról, hogy a húsz éve létrejött alapítványnak sikerült hagyományt teremteni a Szent István-napi ünnepségből, ahol az új kenyér megszentelése mellett, immár hetedik alkalommal adhatják át az alapítvány által létrehozott  Majsáért-díjat annak a személynek, aki önzetlen munkájával, kiemelkedően sokat tett Kiskunmajsáért.

A megemlékezésen Kozma Huba történész méltatta az államalapító király érdemeit, felidézve uralkodásának ismertebb részleteit és olyan cselekedeteit, amik révén a mindmáig tiszteljük Szent Istvánt, a magyar államot és a keresztény egyházat megerősítő és megóvó királyt.

Az ünnepség  – melyet Dósai Anna éneke és Farkas Bálint versmondása tette meghittebbé –  a Majsáért-díj átadásával folytatódott, amit a Majsa Alapítvány kuratóriuma egyhangú szavazással ítélt oda Kosik Sándor esperes-plébánosnak, akit Kerpits Miklós az alábbi szavakkal méltatott.

“(…) A Majsa Alapítvány kitüntetettjéről Kosik Sándor esperes-plébános atyáról sokan tudják, hogy szeret olvasni, szereti a könyveket. Áhítattal veszi kezébe őket. Nemcsak a Szentírást, hanem valamennyit azok közül, amelyek az érdeklődési körébe kerülnek. Egyszerűen megihleti a lapokba, kötetekbe zárt írói, költői szellemiség, amely a lapozgatás és olvasás együttesében, az írott édesanya nyelv közvetítésével életre kel.

Közben jegyzetek, idézetek készülnek, hogy aztán – Márai szavaival élve – gazdagodva attól, amit tanult a könyvből, az életben és a munkában tovább épüljön valami: prédikáció, útmutatás, tanítás, humor vagy vigasztaló szó. Sándor atya emberi viszonyokra hangolt, az itt és most problémáinak megoldását segítő szentbeszédeiben mindig jelen van egy-egy jól megválasztott, hatékonyan elhelyezett idézet Márai Sándortól, Wass Alberttől, Móricz Zsigmondtól, Németh Lászlótól, Jókai Annától, Hamvas Bélától és még sok más kedvenctől.

(…)

Tizenöt évvel ezelőtt káplánként az első szolgálati helye két éven át Kiskunmajsa volt. Már akkor rácsodálkozhattunk irodalmi műveltségére, tudatos anyanyelv használatára, lényeglátására, helyzetfelismerésére, fiatalon is gazdag élettapasztalatára. (…) Beszédeit már akkor is élmény volt hallgatni, mert szavai mindenki által felfoghatóan tudtak közel jutni a lelkekhez.

Majsa után Kecskemét következett. A főplébániához tartozó Nagytemplomban, majd pedig a Szent Miklós Plébánia kezelésében működő Barátok templomában folytatott papi szolgálatot. (…) Egy éves hetényegyházi plébánosság után dr. Bábel Balázs érsek atya hívására 2007-től Sándor atya ismét Kiskunmajsán teljesít szolgálatot, ezúttal már esperes-plébánosként.

A már öt éve tartó, újabb majsai papi tevékenysége alatt – a városi vezetéssel, civil szervezetekkel összefogva – olyan közösségi élményt nyújtó egyházközségi, városi – és nem csak a templomba járókat, hanem mindenkit hívogató – rendezvények születtek, mint a Magyarok Vására, vagy az adventi vasárnapi esték a főtéren, gyertyagyújtással, kis liturgiával, forralt borozgatással, vagy a remek hangulatú jótékonysági vásárok, bálok, a tavaszi határszentelési mise a mayossaszállási emlékhelynél, és az őszi terményáldás a templomban.

Sándor atya szervezésében a Felső temetőben visszakerült eredeti helyére a nagy kereszt, megújult a ravatalozó és elkészültek a sírokhoz vezető, egyenletes felületű utak. Folyamatos és tervszerű a templom és a plébánia karbantartása. Eredeti formájában épült újjá a városképhez is tartozó, de korábban ledőléssel fenyegető plébániai kerítés a míves szépségű régi kapukkal, valamint befejezéséhez közeledik a sok hangulatos rendezvénynek otthont adó Szent István Ház felújítása is.

Sándor atyát, ha csak néhány szóval kellene jellemeznünk, azt mondhatnánk, hogy ő maga a pontosság. Egyformán jellemzi még a széles körű műveltség, a teológiai tudás, a racionalitás, a határozottság, és a természet, a turisztika, a vasút és a vonatok szeretete. Természetesen nem lehetne abbahagyni a felsorolást. Bárkinek is végtelen gazdag személyiségét nehéz szavakkal körülhatárolni. Sándor atya személyiségjegyeiről, lelki gazdagságáról, sokkal többet elárul az a szentírási idézet, amelyet még pappá szentelésekor választott Szent Pál korintusiakhoz írt első leveléből.

“A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele!”

(…)”

A Szent István-napi ünnepség végén a megszentelt kenyeret együtt fogyasztotta el az ünneplő közösség…

Majsáért-díjasok

2006 – Csík Antal
2007 – Figura László
2008 – Rimantas Zinkevicius
2009 – Horváth István
2010 – Kerpits Miklós
2011 – Kozma Huba
2012 – Kosik Sándor

No Comment

Minden vélemény számít!

Previous post

Meggybe ment a megye begye

Next post

Liupanshui