A Majsa Gyöngye 2012 április 4-én nyílt meg ismét, miután az üzemeltetés jogát a Venta Tours Kft. kapta meg 2011. december elsejétől. A cég által benyújtott tervek, műszaki leírás és költségvetés alapján a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság bruttó két millió forint értékben engedélyezte az ingatlan belső felújítását.

A két millió forint értékben elvégzett felújítási munka a bérleti díjba beépítésre került, amit a bérlő szakaszosan “lakott volna le”, 2012-ben március, április, november, december hónapokban, 2013-ban január, február, november, december hónapokban, 2014-ben január hónapban mentesült volna a 240 ezer forintos bérleti díj megfizetése alól.

A bérlő 960 ezer forintos bérleti díj tartozást halmozott fel ezzel a konstrukcióval az önkormányzat felé, kérésére ekkor úgy módosították a szerződést, hogy a  a bérleti díj fizetése alól folyamatosan mentesüljön a felújításra költött kétmillió forint erejéig. Az új megállapodás szerint bérleti díjat csak azt követően kellett fizetnie, hogy “lelakta” a  felújításra költött kétmillió forintot.

Idén tavaszra ezzel a megoldással is 1.414.720 forint bérleti díj tartozása gyűlt össze a Majsa Gyöngye üzemeltetőjének. A többszöri eredménytelen felszólítást követően a díjtartozás rendezése érdekében az önkormányzat Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága tárgyalásokat kezdett a cég képviselőjével, a májusi eredménytelen tárgyalásokat követően most sikerült megoldást találni.

A június 12-ei ülésén a képviselő-testület zárt ülésen döntött a konstrukcióról: a bérlő október 12-ig tovább üzemelteti a Majsa Gyöngyét, bérleti díjat nem kell fizetnie, viszont az önkormányzaté lesz a bérlő által építtetett kiülő.

A megoldással mindenki jól járt: a bérlő mentesült tartozása alól, az önkormányzat hozzájutott a központban egy felépítményhez.

Mivel zárt ülésről volt szó, több információt nem kaphattunk, de a rendelkezésre álló adatokból lehet arra következtetni, mennyiért számolták be körülbelül a Majsa Gyöngy előtt álló építményt. A május elején tartott bizottsági ülés anyaga szerint az akkori tartozás 1,4 millió forint volt, a 240 ezer forintos bérleti díj májustól szeptemberig 1,2 millió forint, októberben még ehhez jön félhavi díjként 120 ezer forint. Számításaink szerint összesen mintegy 2,7-2,8 millió forintért lett beszámolva a kiülő.

A lakosságot is izgatja a Gyöngye sorsa

A Majsa Gyöngye Farkas Zoltán és Dósai Imre lakossági fórumán is szóba került. A képviselői beszámolókat követően lakossági észrevételként az hangzott el, az önkormányzatnak körültekintőbben kellene kiadni a bérleményt, hogy a bérlő megmaradjon. Meg kellene nézni, mi az a piaci igény, amit ott ki lehetne elégíteni, a bérlőt meg úgy kellene hozzá kiválasztani, hogy az is meg is tudja valósítani az elképzeléseit, legyen hozzá pénze, felkészültsége.

No Comment

Minden vélemény számít!

Previous post

Majsáról a Dunához: polgárőrök az árvízvédelemben

Next post

Félegyházi lány lett a meggykirálynő